TIN TỨC NỔI BẬT


Slide

Tin cổ đông: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền
Slide

Bản tự công bố hợp quy sản phẩm Bia ROCKET LAGER

Bản tự công bố hợp quy sản phẩm Bia ROCKET LAGER
Slide

Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền
Slide

Tin cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
Slide

Thông báo vv : Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty và bổ nhiệm chức Danh phụ trách kế Toán

Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh công bố thông tin về miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty và bổ nhiệm chức danh Phụ Trách Kế Toán.

DANH MỤC SẢN PHẨM


ẢNH SẢN PHẨM