TIN TỨC NỔI BẬT


Slide

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Slide

Cập nhật bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia VIDA

Cập nhật bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia VIDA
Slide

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2019

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2019. CÔng ty CP bia sài gòn nghệ tĩnh kính mời quý cổ đông tham dự ĐH CĐ năm 2019
Slide

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019

DANH MỤC SẢN PHẨM