TIN TỨC NỔI BẬT


Slide

Thông tin cổ đông: Thay đổi thời gian họp Đại Hội Cổ Đông năm 2020

Thông tin cổ đông: Thay đổi thời gian họp Đại Hội Cổ Đông năm 2020
Slide

Thông tin cổ đông: Thông báo ngày Đại Hội Cổ Đông năm 2020

Thông tin cổ đông: Thông báo ngày Đại Hội Cổ Đông năm 2020
Slide

Tin Cổ đông: Nghị quyết về việc Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết về việc Lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản
Slide

Tin cổ đông: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ 2020
Slide

Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

DANH MỤC SẢN PHẨM


ẢNH SẢN PHẨM