TIN TỨC NỔI BẬT


Slide

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019
Slide

Bia SGNT công bố thông tin: Danh sách cổ đônh nhà nước, cổ đông lớn

Bia SGNT công bố thông tin: Danh sách cổ đônh nhà nước, cổ đông lớn
Slide

Thông tin chi trả cổ tức năm 2017 công ty cp bia sài gòn nghệ tĩnh

Thông tin chi trả cổ tức năm 2017 công ty cp bia sài gòn nghệ tĩnh
Slide

Tin cổ đông: Công bố thông tin Đại Hội cổ đông năm 2018

Công bố thông tin Đại Hội cổ đông năm 2018
Slide

TIN CỔ ĐÔNG: Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2018 và link tải tài liệu tham dự ĐH

Thông báo đến quý cổ đông công ty về thời gian, địa điểm tham dự ĐHCĐ cũng như các tài liệu kèm theo

DANH MỤC SẢN PHẨM