TIN TỨC


3/18/2019 12:00:00 AM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
3/14/2019 12:00:00 AM

Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên năm 2019( cập nhật đến ngày 15/3/2019)

Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên năm 2019
3/11/2019 12:00:00 AM

Cập nhật bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia VIDA

Cập nhật bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia VIDA
3/7/2019 12:00:00 AM

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2019

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2019. CÔng ty CP bia sài gòn nghệ tĩnh kính mời quý cổ đông tham dự ĐH CĐ năm 2019
2/12/2019 12:00:00 AM

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019
1/10/2019 12:00:00 AM

Bia SGNT công bố thông tin: Danh sách cổ đônh nhà nước, cổ đông lớn

Bia SGNT công bố thông tin: Danh sách cổ đônh nhà nước, cổ đông lớn
7/16/2018 12:00:00 AM

Thông tin chi trả cổ tức năm 2017 công ty cp bia sài gòn nghệ tĩnh

Thông tin chi trả cổ tức năm 2017 công ty cp bia sài gòn nghệ tĩnh
6/30/2018 12:00:00 AM

Tin cổ đông: Công bố thông tin Đại Hội cổ đông năm 2018

Công bố thông tin Đại Hội cổ đông năm 2018
6/14/2018 12:00:00 AM

TIN CỔ ĐÔNG: Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2018 và link tải tài liệu tham dự ĐH

Thông báo đến quý cổ đông công ty về thời gian, địa điểm tham dự ĐHCĐ cũng như các tài liệu kèm theo
6/1/2018 12:00:00 AM

Chùm ảnh đưa các cháu là con em cán bộ trong công ty tham quan Vườn bách thú Diễn Lâm nhân dịp ngày 1/6 quôc tế thiếu nhi

Chuyến tham quan đầy bổ ích và ý nghĩa cho các cháu. Ở đây các cháu được biết thêm rất nhiều điều mới mẻ về cuộc sống của các loài thú.