TIN TỨC


5/27/2014 1:29:00 PM

baonghean.vn: Loạt bài kèm video về vấn đề xử lý môi trường của công ty ( tập 2)

Tập 2: Sẻ chia để cùng tồn tại và phát triển

5/27/2014 11:43:00 AM

baonghean.vn: Loạt bài kèm video về vấn đề xử lý môi trường của công ty ( tập 1)

Tập 1: Doanh nghiệp và người dân chưa tìm được tiếng nói chung

5/27/2014 11:29:00 AM

baonghean.vn : Có làm được như Nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh?

Có làm được như Nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh?

5/24/2014 10:01:00 PM

baonghean.vn: Ban tổ chức giải bóng đá cup VIDA Beer tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân ra khơi

Ban tổ chức giải bóng đá cup VIDA Beer tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân ra khơi
5/23/2014 10:52:00 PM

Bế mạc giải bóng đá Thanh niên Cúp Vida Beer lần thứ nhất

Bế mạc giải bóng đá Thanh niên Cúp Vida Beer lần thứ nhất

5/23/2014 3:43:00 PM

Một số hình ảnh đám cưới sử dụng bia hơi Keg 2L của công ty

Một số hình ảnh đám cưới sử dụng bia hơi Keg 2L của công ty
5/21/2014 7:13:00 AM

kinhtemoitruong.vn : Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh: Sản xuất đi đôi với vấn đề bảo vệ môi trường

Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh: Sản xuất đi đôi với vấn đề bảo vệ môi trường
5/20/2014 10:10:00 AM

Báo Nghệ An : Khắc phục ô nhiễm môi trường ở công ty CP Bia Sài Gòn- Nghệ An (Kỳ cuối)

Bài cuối: Thực hiện lời hứa khắc phục ô nhiễm

5/19/2014 9:09:00 AM

Báo Nghệ An : Khắc phục ô nhiễm môi trường ở công ty CP Bia Sài Gòn- Nghệ An (Kỳ 4)

 

Bài 4: Thành quả của niềm tin và sự quyết tâm