TIN TỨC


5/7/2021 12:00:00 AM

VidaBEER - Hỗ trợ bán hàng online

Số điện thoại hỗ trợ bán hàng trực tuyến, ship tận nơi các loại bia Vida:

- Khu vực Tp Vinh và vùng lân cận: Mr Bá ( 0915798354 )

- Khu vực Bắc Nghệ An : Mr Minh ( 0984155788 )

- Khu vực tỉnh Hà Tĩnh : Mr Sơn ( 0903447448 )
 
8/21/2020 12:00:00 AM

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM BIA VIDA EAGLE

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM BIA VIDA EAGLE
6/12/2020 12:00:00 AM

Bản tự công bố hợp quy bia Schwarzbier

Bản tự công bố hợp quy bia Schwarzbier