TIN TỨC


9/3/2019 12:00:00 AM

Tin cổ đông: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền
7/13/2019 12:00:00 AM

Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền
6/26/2019 12:00:00 AM

Tin cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
5/20/2019 12:00:00 AM

Thông báo vv : Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty và bổ nhiệm chức Danh phụ trách kế Toán

Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh công bố thông tin về miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty và bổ nhiệm chức danh Phụ Trách Kế Toán.
3/18/2019 12:00:00 AM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
3/14/2019 12:00:00 AM

Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên năm 2019( cập nhật đến ngày 15/3/2019)

Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên năm 2019
3/11/2019 12:00:00 AM

Cập nhật bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia VIDA

Cập nhật bản tự công bố hợp quy sản phẩm bia VIDA
3/7/2019 12:00:00 AM

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2019

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2019. CÔng ty CP bia sài gòn nghệ tĩnh kính mời quý cổ đông tham dự ĐH CĐ năm 2019
2/12/2019 12:00:00 AM

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019

Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ năm 2019
1/10/2019 12:00:00 AM

Bia SGNT công bố thông tin: Danh sách cổ đônh nhà nước, cổ đông lớn

Bia SGNT công bố thông tin: Danh sách cổ đônh nhà nước, cổ đông lớn