ĐIỀU LỆ CÔNG TY 
 • TCT CỔ PHẦN BIA RƯỢU - NCK SÀI GÒN ( SABECO )
 •  
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
 •  
 
 
 
 
   
 • Vốn điều lệ:      105.000.000.000 VNĐ
 •  
 • Trụ sở chính:     54 Phan Đăng Lưu - phường Trường Thi - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
 •  
 • Điện thoại:         (84) 238.3842168
 •  
 • Fax:                   (84) 238.3833879
 •  
 • Email:                vidabeer@hn.vnn.vn
 •  
 • Website:            www.vidabeer.vn

XEM CHI TIẾT