ĐIỀU LỆ CÔNG TY 
  • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
 
 
 
   
  • Vốn điều lệ:      105.000.000.000 VNĐ
  • Trụ sở chính:     54 Phan Đăng Lưu- Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại:         (84-3) 83842168
  • Fax:                   (84-3) 83833879
  • Email:                vidabeer@hn.vnn.vn
  • Website:            vidabeer.vn

XEM CHI TIẾT